Salgs

&

Handelsebetingelser

1 Sælger og ansvarlig.

R_ Officetools
CVR. 37175013
Kødboderne 18 1.sal
1714 København V
Denmark
T +45 2033 2033
E [email protected]

2. Indgåelse af aftale om køb

Når du bestiller en vare hos Officetools.dk, sender vi dig efterfølgende, via mail, en ordrebekrætigelse.

De oplysninger, du giver i forbindelse med afgivelse af ordre, anvendes i forhold til opkrævning, betaling og forsendelse af varen.

3. Priser

Alle priser på officetools.dk er eksl. moms. Der tages forbehold for udgåede varer. Vi kan ændre priserne uden varsel, med mindre vi har angivet en gyldighedsperiode.

For at kunne leverer kvalitetesprodukter til konkurencedygtige priser er der ved nogle af vores produkter et minimumskrav til antal pr. ordre. Det fremkommer automatisk i shoppen online.

4. Valg af produkter

Vores produkter specialfremstilles efter bestilling, således at produktet passer til netop dit ønske ud fra de mange kombinationsmuligheder som findes.

Inden du bestiller, anbefaler vi, at du sikrer dig, at det produkt du bestiller er i korrekte mål og farve. Du er meget velkommen til at kontakte os for råd og vejledning vedr. korrekt bestilling.mail os på [email protected] el. ring på 0045 20332033

Når du køber specialfremstillede produkter, gør vi dig opmærksom på, at du ikke kan fortryde købet. Du skal derfor acceptere, før dit køb kan gennemføres, at du ikke kan fortryde købet og sende produktet retur.

5. Levering

Officetools leverere gratis på alle ordre over 10.000,-
Vi leverer med fragtmand til alle brofaste øer i Danmark.
Vores fragtmand leverer til dit dørtrin, medmindre du aftaler andet med os.

Den forventede leveringstid er fra 8-10 uger fra godkendt ordrebekræftigelse, såfremt delelementer i produktionen ikke er i restordre. Med hensyn til levering af større produkter vil kunden blive kontaktet telefonisk med henblik på aftale om den praktiske levering.

Ved mindre ordre for du i forbindelse med prisen for dit køb oplyst, hvad tillægget for fragt udgør, så du kender den totale pris for dit køb. Vi beregner fragten ud for en kombination af vægt, volumen og afstand.

Vigtigt:
Ved varemodtagelsen skal køber inspicere forsendelsen/emballagen og kun underskrive – og derved acceptere modtagelsen – hvis denne er intakt og ubeskadiget. I tilfælde af skade, SKAL dette påføres fragtbrevet ved modtagelsen.

Foto dokumentation skal fremsendes til os snarest muligt.

6. Eksport

Kontakt os for tilbud på levering af varer til adresse i udlandet. [email protected]

7. Bestilling

Når du afgiver en bestilling, er der først indgået en afale, når du har modtaget vores ordrebekræftigelse eller faktura og har godkendt denne. Ved fakturahandel er godkendelsen er først gyldig når 50% af den samlede ordre er betalt. Ordrebekræfttigelsen eller fakturaen indeholder en gengivelse af den aftale, du har indgået med os, herunder en henvisning til disse vilkår. I vores ordrebekræftelse eller faktura oplyser vi altid om din ret til fortrydelse, herunder at du ikke kan fortryde køb af specialfremstillede varer, som du har foretaget.

8: Betalingsbetingelser

Online på Officetools.dk kan du handle følgende kreditkort:
Visa, EuroCard / MasterCard, American Express, Visa Electron, Mastercard Direct.

Virksomheder kan også vælge at betalte via faktura. Jeres ordre sættes i gang når der er betalt 50% af samlet fakturer ved ordrebekræftigelse. Restbeløb betales 8 dage netto ved levering.

Betaler I via faktura betales til Bank Nordik Reg.nr: 6511 Kontonr.: 3060387590 med angivelse af fakturanummer og navn.
Ejendomsretten til det solgte forbliver hos sælger indtil hele købesummen er betalt.

9. Fortrydelsesret

Til erhverv (b2b): Der er ingen fortrydelsesret på bekræftede ordrer, da vores produkter produceres på specielbestilling. Det er dog muligt at rette i ordren indtil at 1. betaling er betalt. Efter betaling igangsættes den bekræftede ordre og det er derfor ikke muligt at rette længere.

Til private (b2c): Private har som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret efter forbrugeraftaleloven. Dette gælder dog ikke ved specialvarer, der skal produceres efter bestilling . Disse varer kan hverken fortrydes eller returneres. Bemærk: Størstedelen af vores produkter på siden produceres efter ønske. De kan derfor ikke returneres.

10. Force Majeure

Enhver ordre modtages med forbehold af force majeure, herunder krig, borgerlige uroligheder, natur- katastrofer, strejker og lock-out, svigtende forsyning af råmaterialer, ildebrand, beskadigelse af R_Officetools eller R_Officetools’ leverandørers produktionsapparat eller lagre, svigtende transportmuligheder, import-/ek- sportforbud eller enhver anden begivenhed, som hindrer eller begrænser R_Officetools mulighed for at levere. R_Officetools har i tilfælde af force majeure valget mellem at hæve handelen eller levere den a alte vare, så snart hindringen for normal leverance er bortfaldet. R_Officetools er i tilfælde af force majeure uden ansvar for ethvert tab som køberen måtte lide som følge af manglende levering.

11. Mangler

Sælger forpligter sig til at afhjælpe alle mangler, som skyldes fejl i konstruktion, materiale eller fremstilling ved at foretage reparation eller udskiftning af varerne i overensstemmelse med nedennævnte punkter, men sælger ifalder ikke erstatningsansvar som følge af mangler.

Mindre knaster, farveforskelle, stærke og svage åreringe i træet samt er et tegn på ægthed og betragtes ikke som mangler. Vi gør opmærksom på at en del af vores møbler er håndlavede, så mindre variation i finish og udseende vil uungåeligt forekomme.

Sælgers ansvar omfatter kun de mangler, der viser sig inden for 1 år fra den dag, da varen blev leveret til køber. Måtte køber konstatere mangler, skal køber straks skriftligt underrette sælger herom.

12. Reklamation

Når du handler på www.officetools.dk har du som 24 måneders reklamationsret. Dette betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

Det er et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Der skal reklameres straks efter modtagelse af varen, hvis der er fejl ved varen. Hvis der reklameres inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig. Vi refunderer rimelige fragtomkostninger, som du måtte have i forbindelse med returnering af varen, når reklamationen er berettiget.

Når du ønsker at reklamere over et produkt, skal du sende din reklamation til [email protected]

Husk at angive en komplet beskrivelse af fejlen på produktet. Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.

Skal varen returneres til officetools.dk for ombytning eller udbedring, er det officetools.dk som afhenter varen hos dig. Afhentningsdato aftales med vores kundeservice [email protected]

13. Produktansvar

I det omfang intet andet følger af ufravigelige retsregler, er Officetools.dk ikke ansvarlig for drifttab, avancetab eller andet indirekte tab som følge af produktfejl.

14. Forbehold

Der tages forbehold for fejl på website og i trykt marketingsmateriale. Der tages desuden forbehold for udefrakommende prisændringer, kursjusteringer, udsolgte- /udgåede produkter samt leveringssvigt fra vores leverandører, afvigende farvegengivelse på billeder af produkter etc. Ligeledes tages forbehold for moms og afgiftsændringer.

15. Tvister

Tvister afgøres e er dansk ret ved Københavns Byret som værneting, medmindre andet følger af ufravigelige regler for forbrugere.

16. Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse [email protected]

17. Persondatapolitik

Vi indsamler kun oplysninger om dig via vores hjemmeside. Det vil sige, at vi kun har de oplysninger om dig, som du selv har givet os. Vi bruger alene disse oplysninger til at opfylde aftalen med dig eller til at sende dig information (du kan altid framelde dig denne service)

Personoplysningerne registreres hos officetools.dk og opbevares i fem år, hvor efter oplysningerne slettes. Dine oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjemand.

Som registreret hos officetools.dk har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du e er persondataloven og hen- vendelse i forbindelse hermed rettes til: [email protected]

Handelsbetingelserne er senest opdateret 22.03.2017