Burde kontorets indretning være på stress dagsordenen?

I forbindelse med HK’s kongres denne mandag, var årets tema psykisk arbejdsmiljø. Bekæmpelsen af stress-epidemien er flyttet øverst på dagsordenen efter den såkaldte APL-undersøgelse blandt deres medlemmer, og afslørede at HK “hellere vil have, at deres fagforening sikrer et godt arbejdsmiljø, frem for mere i løn”. Som noget helt nyt var der inviteret 250 arbejdsmiljørepræsentanter med til kongressen fordi det, som Formanden for HK-Kommunal Bodil Otte fremlægger det, har været “en fejl, at man ikke langt tidligere har bygget bro mellem tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i kampen for et bedre psykisk arbejdsmiljø”.

office stress?

 

Så vidt jeg er orienteret blev der ikke inviteret…

fagfolk, med viden om konto-rets indretning. Hvis det er sandt, hvordan kan det så være? Burde måden man indretter kontormiljøer i dag, ikke også indgå i en større del af stress diskussionen?

Dette spørgsmål dukkede op i forbindelse med at vi lancerede officetools. I officetools udvikler vi inventar særligt målrettet forholdende under videns arbejde. I det arbejde er vi af den opfattelse, at støj, forstyrrelser og distraktion er det mest presserende problem ude i kontorene. Det baserer vi til dels på en sammenligning af de APV, vi gennem tiden har haft adgang til (hvor medarbejderne ret entydigt finder støj, som det alvorligste problem), men vores fokus på forstyrrelsen af koncentration er hovedsageligt bygget på forskning omkring opmærksomhed. Her sammenligner man evnen til koncentreret arbejde med sportsudøvelse, begge dele kræver anstrengelse, fokus og restitution. Omvendt deler sportsudøveren og kontorarbejderen også det fænomen, at når forholdende er optimale, kan en udøver finde sig i en zone af tilfredsstillende præstation. Det psykologen Csikszentmihalyi kalder flow, og er en tilstand man i neurologien betragter som en ret spinkel ressource der udtømmes og skal regenereres. For eksempel viser forskning, hvordan det kan tage op til 25 minutter at genopnå koncentrationsniveauet efter en afbrydelse, hvilket hjerneforsker Katarina Gospic sammenligner med at “du bliver kaldt ud af banen til et mobilopkald midt i din yndlingssport, hvor det hele ellers kørte for dig, så går din krop kold, og du kommer måske ikke rigtig ind i spillet igen dén eftermiddag”

Så måske er cocktailen ’tidspres og forstyrrelse’ den afgørende slitage på en videns arbejders ressource, som i sidste ende forårsager stress?

Vi mener at HK kun får sat den ene halvdel af stressproblematikken på dagsordenen, når de diskuterer stress og psykisk nedslidning. De får også brug for ideer og viden fra vores felt i det fysiske arbejdsmiljø, hvis de for alvor skal nå hele vejen rundt i stressproblematikken.

Eller tager jeg fejl? – Er det ikke en overset problemstilling? Er der andre udfordringer eller potentialer i kontormiljøets fysiske arbejdsmiljø, som du mener er vigtigere?

 

 

SaveSave

SaveSave

SaveSave