Når en bystat tegner portræt af byen…

Weekendavisen havde 9. november en interessant artikel om byhaver. “Troldspejlet i mulden” tegnede et bemærkelsesværdigt billede af de urbane gartnerer, med et enfoldigt forhold til fødevareproduktion. Kræfterne slog ikke til og
haverne ender som ukrudtsfelter. Det slog mig hvor afskåret byboerne er fra den ressource der er betingelse for deres byliv. Det er med andre ord industribonden i sin GPS-styrede Ferguson på den alleryderste kant af å og vandløb med tanken fuld af round-up, der er forudsætningen for dj- og chailatte livet i byen.

Og det er Singapore anderledes bevidst om. Når man er bystat og ikke har noget opland at dyrke, bliver både innovation og trusselsbilledet vinklet knivskarpt.

 

No Comments

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.